Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Hana – Nhạc Nhật

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Hana – Nhạc Nhật

Cảm âm Hana – Nhạc Nhật

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Hana – Nhạc Nhật
Note: Sầu Thiên Thu.

S S L D’ R’ M’ D’ R’ M’ R’ D’ X D’ D’.
S’ S’ L’ D” D” D” S’ L’ D” L’ S’ M’ S’ S’.
S S L D’ R’ M’ D’ R’ R’ R’ M’ D” L’ S’, L’ S’ M’ S’.
M’ M’ F’ M’ R’, R’ R’ M’ R’ D’, X X X D’ R’ R’ D’-R’ D’.
S’ S’ S’ L’ D” D”, D” R” D” S’-L’ S’, L’ S’ M’ S’.
M’ M’ F’ M’ R’, R’ R’ M’ R’ D’, X X X D’ R’ R’ D’-R’ D’.

S S L D’ R’ M’ D’ R’ M’ R’ D’ X D’ D’.
S’ S’ L’ D” D” D” S’ L’ D” L’ S’ M’ S’ S’.
S S L D’ R’ M’ D’ R’ R’ R’ M’ D” L’ S’, L’ S’ M’ S’.
M’ M’ F’ M’ R’, R’ R’ M’ R’ D’, X X X D’ R’ R’ D’-R’ D’.
S’ S’ S’ L’ D” D”, D” R” D” S’-L’ S’, L’ S’ M’ S’.
M’ M’ F’ M’ R’, R’ R’ M’ R’ D’, X X X D’ R’ R’ D’-R’ D’.

Chú thích:
D, R,…. : Quãng 1.
D’, R’,….. : Quãng 2.
D”, R”,….. : Quãng 3.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Gửi phản hồi