Hoc Sao Pixcel

cảm âm Hello Viet Nam

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm Hello Viet Nam

cảm âm Hello Viet Nam

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

cảm âm Hello Viet Nam

la đố rế rế rế fa’ rế
rê rê la son la đố la
fa fa son fa son. fa son la đố la
la đố rế rế rế fa’ rế đố la son son la la son rề
đô rê fa son rê rê, đồ đồ đồ rê đồ rê

la đố rế rế rế rế . la la la đố sib la la
la đố rế rế rế rế, la la la đố sib la đố
fa’ rế son la đố la , la la son son son la đố la
rế fa’ mí đố la la, fa son la fa rê
—–
la đố rế rế rế rế đố la son son la la son la
rê fa son , fa son fa son la đố la
la đố rế rế rế fa’ rế, la son son la la son la
rê fa son fa son, fa đố đô fa mi rê
———–
la đố rế rế rế rế,la la la đố sib la la
la đố rế rế rế rế, la la la đố sib la đố
—-
fa’ rế son la đố la, la la son son son la đố la
rế fa’ ,mí đố la la, fa son la fa rê
——–
son rế la la la la son la son la
đố rế đố đố sib sib la la son đố
đố rế, đố đố đố, sib sib la la,
la la la sib , son son son la la

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply