Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Hoa rơi -Tâm lâm như

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Hoa rơi -Tâm lâm như

Cảm âm Hoa rơi -Tâm lâm như

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Hoa rơi
L’ L’ S’ L’ R’ D’ R’ R’
R’ D’ L S D’ R’
L’ L’ S’ L’ R’ D’ R’ R’
R’ D’ L S D’ R’

R M F S L D’ R’
D’ L S, F L
R M F S L D’ R’
D’ L S L S
S L S L S L F’ F’
D’ R’ D’ D’ S L
S L S L S L F’ F’
D’ R’ D’ R’ L’ S’

L’ L’ S’ L’ R’ S’ S’ F’ S’
S’ S’ L’ S’ D’ F’ R’ F’
L’ L’ S’ L’ R’ S’ S’_L’ S’
S’ S’ L S’ F’ R’
ST

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply