Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Họa Tâm( chiếc khăn tang)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Họa Tâm( chiếc khăn tang)

Cảm âm Họa Tâm( chiếc khăn tang)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

CẢM ÂM HỌA TÂM
beat dùng sáo trúc tone đô C5

còn lời thì dùng tone nào cũng được
Rề fà sol, sol sib la sol fa sol rề
rê fa sol, sol sib la fa sib đô2 rế2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, son rê2 đô2 sib la fa son

rề rề fa sol sol sib la sol fa sol rề
rề fa sol, sol sib la fà sib đô2 rế2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, son rê2 đô2 sib la fa son

Fa2 rê2 rê2 đô2 sib đô2, đô2 fa’2 rề2
fa2 rê2 rê2 đô2 sib đô2 fa2 sol2 đo2 rê2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, son rê2 đô2 sib la fa son

Beat sáo trúc tone la
http://adf.ly/1QVAs4

nghệ sĩ biễn điễn

cảm âm khác
Chiếc khăn tang
(sol sol la,la do si la sol re mi)
(mi sol la la do si sol do re mi)
(sol mi mi redo re do si do re do si sol la mi sol la la mi re do si sol la)

(re mi sol la la do si la sol re mi)
(mi sol la la do si sol do re mi)
(sol mi mi re do re do si do re do si sol la la mi re do si sol la)

(sol mi mi re do re re sol mi)
(sol mi mi re do re sol si3 re mi)
(sol mi mi re do re do si do re do si sol la la mi re do si sol la)

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply