Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Hối tiếc muộn màng-CKP

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Hối tiếc muộn màng-CKP

Cảm âm Hối tiếc muộn màng-CKP

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm: Hối tiếc muộn màng-CKP
Nguồn: Sưu tầm
Quy ước:
-Chữ đầu nốt nhạc là chữ thường : quãng 1
-chữ đầu nốt nhạc chữ in: quãng 2
-sid, Sid : Si dáng
Vd: đô: quãng 1
Đô: quãng 2
Có lẽ giờ anh mới hiểu ra,
lá lá phà sol la Đố la
tiếc nuối trong tim vẫn đây mà
Rế Rế Đô Đô Rế Đô là
Dù cố gắng xóa hết,
rề Rế Rế Rế Rế
những giấc mơ mỗi đêm dài
Rế Rế Đô Rế Đô phà
Nhưng nỗi nhớ em trong lòng anh
pha rề lá sol sol phà sol
đâu thể vơi.
sol phà sol
Vì biết anh không thể có em ,
đồ lá sol sol la Đố la
chỉ dõi theo em những năm dài
Rế Rế Đô Đô Rế Đô là
Hạnh phúc phía trước ấy,
rề Rế Rế Rế Rế
trong mắt em đâu còn anh
Rế Rế Đô Đô sòl la
Bên cạnh em là một ai khác
pha rề sol sol sol la sid
người mà em nay đã rất yêu.
là Đô Rê Đồ Rê Phá Mi
Dk
Là anh đã cố chấp ôm
là Đô Phá Mi Phá Đô
giấc mơ yêu thương cùng em
Rế Đô la la sòl la
Dù anh biết ta đã qua
là Đô Phá Mi Phá Đô
những ngọt ngào
Rế Đô là
Giờ nơi trái tim của em
là Đô Phá Mi Phá Đô
chỉ dành trọn cho ai mãi mãi
Rế Đô là Đô Đô Rế Rế
Nào còn nhớ mong chi đến tình anh
Đồ Rề Lá Sol Mi Rê Đồ Rê
Là anh đã sai lúc xưa
là Đô Phá Mi Phá Đô
để em xa đôi vòng tay
Rế Đô la la sòl la
Nào đâu biết anh sẽ mãi,đánh mất em
là Đô Phá Mi Pha Sól,(Đô Rế Đô)
( đk cuối (Đô Rế Đô)-> La Sid La)
Giờ ai đó đã ở bên khiến em cười
là Đô Phá Mi Phá Đô Rế Đô là
xinh hơn lúc trước
Đô Đô Rế Rế
Anh ngẩn ngơ mãi trông theo từ xa.
Đô là Đô Phá Mi Rê Đồ Rê

Nguồn: Sáo Trúc VN

Gửi phản hồi