Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Hồn Tử Sĩ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Hồn Tử Sĩ

Cảm âm Hồn Tử Sĩ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Hồn Tử sĩ

mí mí mí mí, rê mí đô xì đô là
mí mí rê mí đô xì đô là
sòn la mì đồ rê mi
fa rề fa mi
đồ rê mi là đố xi là

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply