Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Hữu Sở Tư Sáo Trúc – OST Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Hữu Sở Tư Sáo Trúc – OST Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Cảm âm Hữu Sở Tư Sáo Trúc – OST Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Hữu Sở Tư – Sáo Trúc – OST Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ
Cảm âm cho các bạn:
D’ R’ M’ R’ D’ L, D’ SI L S M
D’ R’ M’ R’ D’ R’, M’ S’ M’
M’ S’ L’ (SI’) S’ M’ R’
D’ R’ M’ S’ R’ M’
L D’ R’ M’ R’ L, S L
D’ R’ M’ R’ D’ L, D’ SI L S M
D’ R’ M’ R’ D’ R’, M’ S’ M’
M’ S’ L’ (SI’) S’ M’ R’
D’ R’ M’ S’ R’ M’
L D’ R’ M’ R’ L, S L
L D’ R’ M’ R’ D’ L D’…
L D R M R D
D R M S R M
M R L L D S M S L M
M S L L S M R
M S M R M L
L D R M X S L…

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply