Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Huynh Đệ À – Đinh Đại Vũ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Huynh Đệ À – Đinh Đại Vũ

Cảm âm Huynh Đệ À – Đinh Đại Vũ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Huynh Đệ À – Đinh Đại Vũ
L F2 F2 F2 F2, L R2 L R2 D2
L D2 R2 R2,F F F2 L
L F2 F2 L F2, L R2 L R2 F2
L S F F, F R2 D2 R2 L S
F2 F2 F2 L F2, R2 L D2
L D2 R2 R2 R2F S F D2 L
F2 F2 F2 F2 L
R2 L R2 D2, L D2 R2 R2 D2 R2 F2 R2 S2

ĐK
F2 M2 F2, D2 L D2
L D2 R2 F2 R2 D2 S L
S L D2 L D2
L D2 R2 F2 R2
D2 R2 F2 F2, R2 L2 S2
F2 M2 F2, D2 L D2
L D2 R2 F2 R2 D2 S L
S L D2 D2
L D2 R2 F2 R2
D2 R2 F2 F2, F2 R2 S2
M2 F2 M2 R2

LỜI 2:
L F2 F2 F2 F2,L R2 L R2 D2
L S F F, F2 R2 D2 R2 S L
F2 F2 L F2, F2 L D2 L R2 D2
L D2 R2 R2,R2 D2 D2 F S
F2 F2 F2 F2,R2 L D2 R2 D2
L D2 R2 R2, S F F D2 L
F2 F2 L F2 F2 F2, L D2 R2 D2 D2
L D2 R2 R2 D2 R2 R2 F2 S2
DK …

Cảm âm Huynh Đệ À Đinh Đại Vũ nguồn sáo trúc Trần như phi

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply