Hoc Sao Pixcel

Cảm âm If We Hold On Together.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm If We Hold On Together.

Cảm âm If We Hold On Together.

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm If We Hold On Together.
Note: Ngấn Lệ Sầu.

F-S S L F.
D F-S S L F.
F-S S L F.
D’ D’ Xib L S.
D’-R’ L D’ L.
R’-F’ M’ R’ D’ L.
D’-R’ D’ Xib L Xib D’ L-S.
D’-R’ L D’ L.
R’-F’ M’ R’ D’ L.
D’-R’ D’ Xib L S F S.
D F L D’ D R M.
D F L D’ L Xib L S.
D F L D’ F F M’ R’.
R’-F’ S-F S L.
R’-F’ S-F S F.
————————–
F-S S L F.
D F-S S L F.
F-S S L F.
D’ D’ Xib L S.
D’-R’ L D’ L.
R’-F’ M’ R’ D’ L.
D’-R’ D’ Xib L S F S.
D’-R’ L D’ L.
R’-F’ M’ R’ D’ L.
D’-R’ D’ Xib L S F S.
D F L D’ D R M.
D F L D’ L Xib L S.
D F L D’ F F M’ R’.
R’-F’ S-F S L.
R’-F’ S-F S F.
—————————–
R’-F’ R’ F’ M’ F’-S’ D’ M’ F’.
D’ Xib F’ M’ R’ D’.
Xib F’ M’ S’ D’ F’ M’ F’.
Xib R’ R’#, L D’ R’#.
D F L D’ D R M.
D F R’ D’ L Xib L S.
D F L D’ F F M’ R’.
R’-F’ S-F F R’-F’ M’ S-F,
F R’-F’ M’ S-F, F R’-F’ M’ F’.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply