Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Jinger Bell

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Jinger Bell

Cảm âm Jinger Bell

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Jinger Bell
Sòn Sòn mí rê đô sòn
sòn sòn mí rê đô là
là là Fá mi rê si
són són fa rề mi…

Sòn Sòn mí rê đô sòn
sòn sòn mí rê đô là
là là Fá mi rề son son son son lá son fa rê đồ…

Mi Mi Mi… mi mi mi…
mi són đồ rê mí…
Fa fa fa.. fa fa mi mi mi… rề rề rề mi rề són…
Mi Mi Mi… mi mi mi…
mi són đồ rê mí…
fa fa fa… fa fa mi mi mi… Són Són fa rê đồ…

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply