Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Khát vọng tuổi trẻ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Khát vọng tuổi trẻ

Cảm âm Khát vọng tuổi trẻ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Khát vọng tuổi trẻ
Là là mi mi rê rê đô sì là là

Là là rê rê rê đô sì là mi mi

La đố_si la sol la là

La đố_si la sol la là

Là là đô rê mi rê mi sol mi la_la

La la la mí mí la la rế rế

Sol sol la si sol sol sol mi si la la_la

La la la mí mí la la rế rế

Sol sol sol la si sol sol sol mi si la la_la…là

Sưu tầm

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply