Hoc Sao Pixcel

Cảm âm khấu đầu bái lạy

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm khấu đầu bái lạy

Cảm âm khấu đầu bái lạy

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm khấu đầu bái lạy

R2 Đ2 L,Đ2 F L Đ L L
Đ2 L S F F, R2 R2 F2 R2 Đ2 S Đ2
Đ2 F Đ2 F Đ2 R2 Đ2 Đ2
F S SFR ,Đ S Đ2 LS F F
ĐIỆPKHUC
Đ2 Đ2 Đ2 L R2 Đ2 Đ2
L2 L2 S2 F2 F2 S2 L2
F2 F2 S2 L2
Đ2 Đ2 M2 S2 S2 F2 M2 F2​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply