Hoc Sao Pixcel

Cảm âm KHÔNG PHẢI EM ĐÚNG KHÔNG – Cảm âm sáo trúc C5

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm KHÔNG PHẢI EM ĐÚNG KHÔNG – Cảm âm sáo trúc C5

Cảm âm KHÔNG PHẢI EM ĐÚNG KHÔNG – Cảm âm sáo trúc C5

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm KHÔNG PHẢI EM ĐÚNG KHÔNG – Cảm âm sáo trúc C5
Nguồn: camamviet.com

fa2 sol2 fa2 fa2 re2 do2
sol2 fa2 fa2 re2 do2 sib sol
sib sib sol sib sib do2
sib do2 sib re2 re2 re2 fa2 re2
fa2 sol2 sol2 fa2 re2 do2
fa2 fa2 re2 do2 re2 do2 sib sol
fa sol sib sib sib do2
do2 do2 do2 re2
re2 do2 fa2 re2
re2 sib2 la2 sol2 fa2 sol2
sol2 fa2 fa2 re2
re2 sib2 la2 sol2 fa2 sol2
sol2 fa2 fa2 re2
so2 so2 sib sol sol
sol2 sol2 la2 fa2
re2 do2 sib
sol sib do2 re2 do2
re2 sib la2 sol2 fa2 sol2
sol2 fa2 fa2 re2
sib2 la2 sol2 fa2 sol2
sib sib do2 re2
do2 do2 sib sol sol
sol2 sol2 la2 fa2
re2 do2 sib
sol sib re2 do2
sib

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply