Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Khúc Cảm Tạ – Lm.JB.Nguyễn Sang

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Khúc Cảm Tạ – Lm.JB.Nguyễn Sang

Cảm âm Khúc Cảm Tạ – Lm.JB.Nguyễn Sang

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

KHÚC CẢM TẠ.

Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân
SOL-LA RE RE, RE SOL-LA SOL FA MI FA,
rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương Tình Yêu Thiên Chúa.
LA RE2 DO2 SIb SOL LA, SOL-LA SOL MI FA SOL LA.
Suất một đời con tắm mát trong tình Cha giữa trưa sa mạc cháy da,
RE2 LA LA, RE2 RE2-FA2 FA2 MI2 RE2 MI2, RE2-MI2 RE2 RE2 SOL SIb LA,
Chúa như nguồn nước chan hòa.
SOL-LA SOL MI SOL FA-MI RE……

DK:
Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào.
RE2. RE2 MI2 FA2 MI2 RE2 LA SIb,
Nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao. Nguyện theo chân Chúa đi qua.
DO2 RE2 MI2 RE2 DO2 SOL LA, FA SOL LA SIb LA SOL,
Đồi Ta-bo hay thập giá.
MI FA SOL FA MI SOL-LA….
Ôi Tình Yêu Chúa mênh mang trần đời.
RE2. RE2 MI2 FA2 MI2 RE2 LA SIb,
Tình yêu Chúa bao la trùng khơi.
DO2 RE2 MI2 RE2 DO2 SOL LA,
Thuyền hồn con mãi êm trôi. Hưởng Tình Yêu ôi tuyệt vời.
FA SOL LA SIb LA SOL, MI FA SOL FA MI RE.
———
hoặc
Lá rề rề… rề lá son fa mi fa… là rế đô sib la sib… lá son mì fa sol lá
Rế là là… rê fá fá mi rê mi… mi rê rê sol sib la… si la mì sol fa mi rề
DK: rê. Rê mi fá mi rê la sib… đô rê mi rê đô sol la… fà sol lá sib la son… mì fa sol fa mì lá
Rê. Rê mi fá mi rê la sib… đô rê mí rê đô sol lá.. fà sol lá sib la sol… mì fa sol fa mi rề

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply