Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Kiếm hiệp tình duyên

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Kiếm hiệp tình duyên

Cảm âm Kiếm hiệp tình duyên

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm beat Kiếm hiệp tình duyên
đoạn dạo
fa sol la re re la la sol sol fa sol do do sol sol fa fa mi re
mi re do re fa mi re

vào bài hát :
Re Mi Re Do La, Do Mi Re
Re Mi Fa Mi La Do-Re Sol
Fa-Sol sol Sol fa sol La Do Do
Sol La do La Sol La La
La Do Re Fa Mi Do Re
La Do Re Do do re la Do Sib La
Sol Sol Sol Fa Sol La Do Re-Mi
Sol Fa Mi Do La Do re fa mi Mi Re
Fa Mi Re, Do do Re Mi Re, Do Re-Mi La
Sib La Sol, Sib La Sol, Mi Fa Sol La, Sol La Do La Do Re Mi
Sol_fa mi do la do re fa mi re

beat sáo trúc fa trầm
http://adf.ly/1QSF5X

beat có cảm âm dùng
sáo trúc tone Đô C5

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply