Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Kinh hòa bình

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Kinh hòa bình

Cảm âm Kinh hòa bình

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

KINH HÒA BÌNH.
trích bạn Anthony Đào Duy

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu
Mi1 do2-si1 mi1-sol1 la1, mi2 mi2 mi2 mi2 fa2 mi2
và phụng sự Chúa trong mọi người.
do2 do2 re2 mi2 do2 si1 la1
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an
Mi1 re2-mi2, mi2 fa2 re2 mi2 re2 mi2 do2 la1 re2
của Chúa.
do2-re2 mi2.
để con đem yêu thương vào nơi oán thù.
Mi1 la1 la1 la1 la1sol1 la1 si1 mi1.
đem thứ tha vào nơi lăng nhục.
Mi2 fa2 mi2 do2 re2 mi2 si1.
đem an hòa vào nơi tranh chấp.
Do2 si1 la1 la1 do2 re2 mi2
đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Re2 re2 mi2 do2 re2 do2 la1.
để con đem tin kính vào nơi nghi nan.
Mi1 la1 la1 si1 do2 la1 si1 si1 si1.
chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.j
Do2 si1 la1 sol1 la1 la1-si1 mi1.
để con, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm.
Mi1 re2-mi2, do2 re2 mi2 do2 mi2 fa2 mi2.
đem niềm vui đến chốn u sầu.
Re2 do2 re2 mi2 mi2 do2 la1.
Lạy Chúa, xin hãy dạy con.
Mi1 re2-mi2, mi2 fa2 re2 mi2.
tìm an ủi người hơn được người ủi an.
Do2 re2 mi2 la1 do2 la1 la1 do2 si1.
tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.
Do2 re2 mi2 la1 do2 la1 la1 do2-re2 mi2.
tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Do2 re2 mi2 la1 do2 la1 la1 do2 si1.
Vì chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh.
Mi1 do2 si1 do2 si1, la1 do2 la1 do2-re2 mi2.
chính lúc quên mình, là lúc gặp lại bản thân.
Mi2 mi2 do2 la1, la1 do2 la1 la1 do2 si1.
vì chính khi thứ tha, là khi được tha thứ.
Mi1 do2 si1 do2 si1, la1 do2 la1 do2-re2 mi2.
chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời.
Fa2 fa2 fa2 mi2, do2 re2 re2 mi2 do2 la1.
Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con.
La1 sol1 la1 si1 do2, la1 mi2 do1 mi1 la1.
xin thương ban xuống những ai lòng đầy
Mi2 mi2 mi2 mi2 fa2 mi2 do2 do2
thiện chí, ơn an bình.
re2 mi2, do2 si1 la1.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply