Hoc Sao Pixcel

cảm âm Kiss The Rain – Yiruma

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm Kiss The Rain – Yiruma

cảm âm Kiss The Rain – Yiruma

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

KISS THE RAIN tone thấp nhá,, từ đô đó
đồ fa sol sol la la…
fa sol la sol đố đố…
đồ rê mi mi fá fá…
sol la sol fa mi…
fa mi đồ đồ rê rê…
đố xib xib đô đô…
fa sol la xib xib…
đố xib la son.
đồ fa sol sol la la…
fa sol la sol đố đố…
đồ rê mi mi fá fá…
sol la sol fa mi…
fa mi đồ đồ rê rê…
đố xib xib đô đô…
fa sol la xib xib. , re fa mi fa
fa la do re , mi fa re do
re fa do do si si lala son son fa son la la
fa la do re, mi mi re do
la si do si la si do re mi fa la son

st

Cảm âm Kiss The Rain (Phiên bản nâng hạ tone loạn chưởng)
By Phiêu Diêu Tự Tại.

D R R M M.
D R M R S S.
S L X X D’ D’.
R’ M’ R’ D’ X.
D’ X S S L L.
S F S S.
D R M F.
S F M R.

D R R M M.
D R M R S S.
S L X X D’ D’.
R’ M’ R’ D’ X.
D’ X S S L L.
S F S S.
D’ R’ M’ F’.
L D’ X D’.

D M S L.
D D L L S S.
D D S S F F M M
R R D R M M.
D M S L.
X X L S.
M F S F M F.
S L X D’ M’ R’.
————————
D’ R’ R’ M’ M’.
D’ R’ M’ R’ S’ S’.
S’ L’ X’ X’ D” D”.
R” M” R” D” X’.
D” X’ S’ S’ L’ L’.
S’ F’ S’ S’.
D R M F.
S F M R.

D R R M M.
D R M R S S.
S L X X D’ D’.
R’ M’ R’ D’ X.
D’ X S S L L.
S F S S.
D R M F.
L D’ X D’.

L D’ S’ L’.
L D’ L’ L’ S’ S’.
L D’ S’ S’ F’ F’ M’ M’
R’ R’ D’ R’ M’ M’.
D M S L.
X X L S.
M F S F M F.
S L X D’ M’ R’.
——————–
D’ R’ R’ M’ M’.
D’ R’ M’ R’ S’ S’.
S’ L’ X’ X’ D” D”.
R” M” R” D” X’.
D” X’ S’ S’ L’ L’.
S’ F’ S’ S’.
D’ R’ M’ F’.
L D’ X D’.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply