Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Lá Xanh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Lá Xanh

Cảm âm Lá Xanh

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

LÁ XANH

Lá còn xanh, như anh đang còn trẻ
La đô pha, pha pha pha đô la
Lá trên cành, như anh trong toàn dân
Son mi đô, mi mi rê đô pha
Lá rung cây, cành lá tưng bừng đùa vui
Đô la la, pha đô la pha pha son
Anh trai làng, có đi chiến dịch mùa xuân
Son son rê, rê đô rê son đô pha

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply