Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Làm dấu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Làm dấu

Cảm âm Làm dấu

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

LÀM DẤU
Rê đồ rê mi fa, mi mi sol, mi rê đồ rê
Fa fa fa sol fa rê, la sol đô si la sol la
Đô đô đô rế đô si, si la đố si la
Fa sol la sol sol si sol la
Rê đồ rê mi fa, mi mi sol, mi rê đồ rê
Fa fa fa sol fa rê, la sol đô si la sol la
Đô đô đô rế đô si, si la đố si la
La sol, mi fa sol si, sol la la, sol mi la rê
Đk
Fa rề fa rê rê, fa rề fa rề rề
Fa mi rê mi, đô đô đô rế, la đô si la
Si si si sol sol, si si son la,
Si sol la la, mi đô rê mi
Fa rề fa rê rê, fa rề fa rề rề
Fa mi rê mi, đô đô đô rế, la đô si la
Si si si sol sol, si si son la,
Si sol la la, đô la đô rê

trích Sáo trúc Thánh Ca Công Giáo​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply