Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Lambada – Kaoma

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Lambada – Kaoma

Cảm âm Lambada – Kaoma

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Lambada – Kaoma
note by dilinh

mí rê đồ si là, là đố si la son lá mì rề mi mi
mí rê đồ si là, là đố si la son lá mì rề mi mi
rế đồ fà, fà lá mi rế đố fà, lá đố si la sòn sòn la son la son la
mí rê đồ si là, là đố si la son lá mì rề mi mi
mí rê đồ si là, là đố si la son lá mì rề mi mi
rế đồ fà, fà lá mi rế đố fà, lá đố si la sòn sòn la son la son la
rế đồ fà, fà lá mi rế đố fà, lá đố si la sòn sòn si rế đố si la
beat sáo trúc
http://adf.ly/1e4X7i

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply