Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Lạy Phật Quan Âm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Lạy Phật Quan Âm

Cảm âm Lạy Phật Quan Âm

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Lạy Phật Quan Âm

R’ Xb D’ S, S-F R R R’-F’-R’ D’ R’
Xb R’ F’ F’, Xb F’ F’ S’ R’ D’.
D’ Xb S R’ Xb D’ D’, Xb D’ Xb R’ Xb F’ F’,
F’ F’ R’ D’, D’ D’ R’ L R L F-S S.

S’ S’, X’b F’ S’ R’ F’ Xb S S D’ R’ F’-S’ R’.
D’ D’, D’ Xb D’ R’-F’ Xb S, S F F L-D’ L R,
L D’ R’ L R’ D’ R’ L R L D’-R’ S.

R’ Xb D’ S, F R R R’-F’ R’ R’.
Xb R’ F’ F’ Xb F’ F’ S’ R’ D’,
D’ Xb S R’ Xb D’ D’, D’ Xb S R’ Xb F’ F’,
F’ F’ S’ D’, D’ D’ R’ L R L F-S S.

Sheet Lạy Phật Quan Âm
dịch xong nhé mỗi dòng dài + dòng ngắn bên dưới ứng với một khuông nhạc trên hình nha..
sheet ko có lời nên hơi khó cho bạn đấy
Son2 son2 fa2 son2 si2 do3 re3 fa3 re3 re3 do3 do3 si2 re3 do3 si2 do3 si2 son2 son2
Son2 son2 fa2 re2 son2 si2 fa2 son2 re2 re2 do2 do2 si do2 re2 fa2 son2 si2 son2
Re2 si re2 son son fa re re re2 fa2 re2 re2 re2 si re2 ra2 fa2 si
Fa2 fa2 son2 re2 do2 do2 do2 si son re2 si do2 do2 si do2 si re2 si fa2 fa2
Fa2 fa2 re2 do2 do2 do2 re2 la re la fa fa son son son son2 son2 si2 fa2 son2
Re2 fa2 si son son do2 re2 fa2 son2 re2 re2 do2 do2 do2 do2 si do2
Re2 fa2 si son son fa fa la do2 la re la do2 re2 la re2 do2 re2
La re la do2 do2 re2 son son re2 si re2 son fa re re re2 fa2 re2
Re2 re2 si re2 fa2 fa2 si fa2 fa2 son2 re2 do2 do2 do2 si son re2 si do2 do2
Do2 si son re2 si fa2 fa2 fa2 fa2 son2 do2 do2 do2 re2 la re la fa fa son son son

Nguồn: Sáo Trúc VN

Gửi phản hồi