Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Lên đàng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Lên đàng

Cảm âm Lên đàng

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Sol do2 do2 do2, sol la la la, sol mi, mi do re mi
Sol re re re, sol mi mi mi, sol la , la do2 la sol
Sol do2 do2 do2, sol la la la, sol mi, mi do mi sol
Mi sol sol sol mi, mi sol do2 do2 sol
Sol do2 re2, mi2 do2.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply