Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Little Apple – Trái Táo nhỏ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Little Apple – Trái Táo nhỏ

Cảm âm Little Apple – Trái Táo nhỏ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Little Apple – Trái Táo nhỏ
đô đô đô đô đô đô là
đô đô đô đô đô đô là
sòn sòn sòn sòn sòn la sòn la
là là là si đô mí rê đồ rê si si là si
sòn sòn sòn la si rế đô si si la la sòn la
là là là si đô mí rê đồ rê si si là si
sòn sòn sòn la si rế đô si si la la sòn la

ĐK
mí đồ rê là mí rê đồ rê là
mí đồ rê rê són mi sì đô
đố si là si đô rê, sòn lá son mi rề mi
rê đồ mí rê son… son son son son son
mí đồ rê là mí rê đồ rê là
mí đồ rê rê són mi sì đô
đố si là si đô rê, sòn lá son mi rề mi
rê đồ mí rê sòn la đố la

trích BF VanPhong

Nguồn: Sáo Trúc VN

Gửi phản hồi