Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm LK Tình Ca Quê Hương- Lối Về Đất Mẹ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm LK Tình Ca Quê Hương- Lối Về Đất Mẹ

Cảm Âm LK Tình Ca Quê Hương- Lối Về Đất Mẹ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm LK Tình ca quê hương
Tôi sinh ra giữa lòng miền trung, miền thùy dương, ruộng hoang nước mặn đồng chua, thôn xóm tôi sống đời dân cày.
F,s-s-s-s, l- r,d- d, r- s… S-s, l- l, d2…-X,l-d2-d2,r2-s-s, l-d2, d2-d2,r2-d2,r2-s-s,l-l,s
Quê hương tôi ấp ủ Trường Sơn, quê hương tôi là đây nước chảy xuôi nguồn, sông cát dài biển xanh Thái Bình.
R2,m2-m2-m2-m2,s2-d2-d2,r2-r2-m2, m2-m2-m2…-d2,r2-m2-m2-r2,s2-m2,r2-d2, d2-d2,r2-l,s-m-l-l-d2…rs

Ðêm trăng cao tiếng hò à ơi, lời mẹ ru, trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan và trai gái quê gửi lời chân tình.
F,s-s-s-s, l- r,d- d, r- s… S-s, l- l, d2…-X,l-d2-d2,r2-s-s, l-d2, L,d2-d2,r2-d2,r2-s-s,l-l,s
Qua bao nhiêu tuổi đời ngả ngiêng, quê hương tôi tả tơi khói lửa điêu tàn thôn xóm làng ngẩn ngơ lầm than.
R2,m2-m2-m2-m2,s2-d2-d2,r2-r2-m2, m2-m2-m2…-d2,r2-m2-m2-r2,s2-m2,r2-d2, d2-d2,r2-l,s-m-l-l-d2…

ĐK
Hò ơi, Hương Giang ơi! giã từ kinh thành mộng mơ, lòng tuổi xanh chia tay nhau biết trở về mô, ơi hò.
D2-r2,s2…f2,s2-s2-s2..f2-s2,f2-f2,s2-d2-d2,r2-r2,s2, d2-d2,r2-f2…m2,f2-f2-f2-f2,s2-d2-d2,r2-r2,f2…m2,s2,m2,r2-r2,d2
Đây phương nam, lúa xanh bóng dừa uốn quanh, ta sức trai đem cánh tay vẫy vùng ngày mai.
D2,r2,r2-r2..r2,m2-r2-r2,m2-l2-d2,m2-r2, r2-r2, m2-r2…r2,r2,m2-r2-r2, m2-l2-d2, m2-r2 , r2-r2, m2-r2…r2-r2, m2-s-s, l-l, d2

Người đi đem dân ca tiếng hò, tiếng hò miền trung về miền nam cho nhau nghe những lời thở than giống nòi.
D2-r2,s2…f2,s2-s2-s2..f2-s2,f2-f2,s2-d2-d2,r2-r2,s2, d2-d2,r2-f2…m2,f2-f2-f2-f2,s2-d2-d2,r2-r2,f2…m2,s2,m2,r2-r2,d2
Ta chia nhau tiếng vui tiếng buồn nuớc non, ta quên đi bao tiếc thuơng tủi hờn tuổi son.
D2,r2,r2-r2..r2,m2-r2-r2,m2-l2-d2,m2-r2, r2-r2, m2-r2…r2,r2,m2-r2-r2, m2-l2-d2, m2-r2 , r2-r2, m2-r2…r2-r2, m2-s-s, l-l, d2

Hôm nay đi giữa dòng lệ rơi, mẹ Việt ơi, từ nay hiến trọn đời trai theo bước chân những người qua rồi.
F,s-s-s-s, l- r,d- d, r- s… S-s, l- l, d2…-X,l-d2-d2,r2-s-s, l-d2, L,d2-d2,r2-d2,r2-s-s,l-l,s
Ta yêu thương đất mẹ mà thôi, quê hương ơi dù sinh thác gửi cho người, trong tiếng cười giọng khóc đầy vơi.
R2,m2-m2-m2-m2,s2-d2-d2,r2-r2-m2, m2-m2-m2…-d2,r2-m2-m2-r2,s2-m2,r2-d2, d2-d2,r2-l,s-m-l-l-d2…
—–
Cảm Âm Lối Về Đất Mẹ
Đô rê sol, sol đô2 la sol đồ rề sol
Rê sol la đô2, đô2 rê2 mi2 mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2
Đô2 mi2 rê2 đô2 la đô2 la sol
Sol đô2 la sol fa ,la sol fa rê
Sol đô rê sol ,rê sol la đô2 rê2 sol

Đô rê sol, sol đô2 la sol đồ rề sol
Rê sol la đô2, đô2 rê2 mi2 mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2
Đô2 mi2 rê2 đô2 la đô2 la sol
Sol đô2 la sol fa ,la sol fa rê
Sol đô rê sol la sol la sol rê sol la đô2

ĐK:
Đô2 rê2 sol la sol2 đô2 rê2 mi2
Đô2 mi2 rê2 rê2,rê2 đô2 rê2 la2
La đô2 sol, sol rê sol la đô2
La đô2, la đô2 mi2 rê2 đô2 rê2 – sol2 sol2
Đô2 rê2 mi2,mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2
Rê2 đô2 sol rê sol,sol la đô2.

Đô rê sol, sol đô2 la sol đồ rề sol
Rê sol la đô2, đô2 rê2 mi2 mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2
Đô2 mi2 rê2 đô2 la đô2 la sol
Sol đô2 la sol fa ,la sol fa rê
Sol đô rê sol ,rê sol la đô2 rê2 sol

———–
chỉnh sửa
ĐK:
Đô2 rê2 sol2 la2 sol2 đô2 rê2 mi2
Đô2 mi2 rê2 rê2,rê2 đô2 rê2 la2
La đô2 sol, sol rê sol la đô2
La đô2, la đô2 mi2 rê2 đô2 rê2 – sol2 sol2
Đô2 rê2 mi2,mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2
Rê2 đô2 sol rê sol,sol la đô2.

TÌNH CA QUÊ HƯƠNG
Sáng tác: Duy Khánh
f-S S S s-L D D-R S
Tôi sinh ra giữa lòng miền trung
f-S L D2, si-L D2 R2 l-S s-L D2
Miền thùy dương, ruộng hoang nước mặn đồng chua
D2 (R2) D2 (R2) S L l-S
Thôn xóm tôi sống đời dân cày
M2 M2 M2, S2 D2 D2-R2 M2
Quê hương tôi, ấp ủ Trường Sơn
M2 M2 r2-M2, D2-R2 M2, S2 D2-S2 M2-R2 D2
Quê hương tôi, là đây, nước chảy xuôi nguồn
D2 R2 l-S R L D2-R2 l-S

Sông cát dài biển xanh Thái Bình
f-S S S s-L D D-R S
Ðêm trăng cao tiếng hò à ơi
f-S L D2, si-L D2 R2 l-S s-L D2
Lời mẹ ru, trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan
L D2 (R2) D2 (R2) S L l-S
Và trai gái quê gửi lời chân tình
M2 M2 M2, S2 D2 D2-R2 M2
Qua bao nhiêu tuổi đời ngả ngiêng
M2 M2 r2-M2, D2-R2 M2, S2 D2-S2 M2-R2 D2
Quê hương tôi,tả tơi,khói lửa điêu tàn
D2 R2 l-S R L S-L D2
Thôn xóm làng ngẩn ngơ lầm than
ÐK:
D2-R2 S2, S2 S2 S2

Hò ơi… Quê hương ơi…
S2-L2 F2 S2 D2 D2-R2 S2
Giã từ kinh thành mộng mơ
D2 D2-R2 F2 F2 F2 F2 S2 D2 D2-R2 F2
Lòng tuổi xanh chia tay nhau biết trở về mô
M2-S2-M2-R2-D2
ơi… hờ
R2 R2 R2, M2 R2 M2 s-L D2-M2 R2
Ðây Phương Nam, lúa xanh bóng dừa uốn quanh
R2 R2 R2, R2 M2 R2 M2 S S-L D2
Ta sức trai đem cánh tay vẫy vùng ngày mai
D2-R2 S2, S2 S2 S2
Người đi, đem dân ca,
S2-L2 F2 S2 D2 D2-R2 S2
Tiếng hò,tiếng hò miền Trung,
D2 D2-R2 F2 F2 F2 F2 S2 D2 D2-R2 F2
Về miền Nam,cho nhau nghe,những lời thở than
M2-S2-M2-R2-D2

giống… nòi
Ta chia nhau,tiếng vui tiếng buồn nước non
R2 R2 R2, M2 R2 M2 s-L D2-M2 R2
Ta quên đi,bao tiếc thương tủi hờn tuổi son…
R2 R2 R2, R2 M2 R2 M2 S S-L D2

f-S S S s-L D D-R S
Hôm nay đi giữa giòng lệ rơi
f-S L D2, si-L D2 R2 l-S s-L D2
Mẹ Việt ơi, từ nay hiến trọn đời trai
L D2 (R2) D2 (R2) S L l-S
Theo bước chân những người qua rồi
M2 M2 M2, S2 D2 D2-R2 M2
Ta thương yêu đất mẹ mà thôi
M2 M2 r2-M2, D2-R2 M2, S2 D2-S2 M2-R2 D2
Quê hương ơi ! dù sinh,thác gửi cho người
D2 R2 l-S R L S-L D2
Trong tiếng cười giọng khóc đầy vơi

trích clb saotrucquangngai

beat dùng sáo đô c5

beat tone đô
http://adf.ly/1U3djT

biểu diễn nghệ sĩ sáo trúc Hoàng Anh

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply