Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Lời Bác Dạy Thanh Niên

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Lời Bác Dạy Thanh Niên

Cảm âm Lời Bác Dạy Thanh Niên

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Lời Bác Dạy Thanh Niên

Đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
Là thanh niên ta luôn luôn đi đầu
dù gian lao hay nắng mưa chặn lối.
Ta vẫn cứ tiến ta vẫn cứ tiến
để mai sau quê mình đẹp giàu
và vươn lên để năm châu ca ngợi Việt Nam.

Đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
ngàn xưa ông cha ta xây dựng
ngày hôm nay con cháu lo gìn giữ.
Tô đẹp đất nước tô đẹp đất nước
tiến lên mau, cho kịp bạn bè
và ngày mai khắp năm châu ca ngợi Việt Nam.​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply