Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Lời Mẹ Nhắn Nhủ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Lời Mẹ Nhắn Nhủ

Cảm âm Lời Mẹ Nhắn Nhủ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm LỜI MẸ NHẮN NHỦ
trích bạn Anthony Đào Duy

Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi.
L L L L M, M L L L L L
Có Ðức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói.
D2 D2 SI D2 L, L D2 D2 D2 M2 M2
Mẹ nhắn nhủ người đời: “Hãy mau ăn năn đền bồi,
D2 M2 D2 L L, L S S S M M
hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.”
D2 S L M2 R2, D2 L S S L L

ÐK.

Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi!
D2 M2 M2 M2 M2 M2, R2 D2 R2 D2 SI L
Con vâng nghe Mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thống thối.
S S S M M, D2 L L D2 M2 M2
Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời,
D2 M2 M2 M2 M2 M2, R2 D2 R2 D2 SI L
cho Nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.
S L M S L, D2 SI, D2 SI L.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply