Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Lòng Thương Xót Chúa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Lòng Thương Xót Chúa

Cảm âm Lòng Thương Xót Chúa

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Nhạc sĩ: Huyền Linh
trích bạn Anthony Đào Duy

Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con
M L, D2 R2 M2, S2 S2 M2 R2 M2
Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.
M2 M2 R2 D2 R2, SI D2 D2 SI L.

Chiều đồi núi Can-vê năm nào Ngài chết treo thân,
M2 M2 L2 S2 F2, M2 R2, R2 S2 F2 M2,
Thập tự Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con.
R2 D2, D2 F2 M2 R2, D2 SI R2 F2 R2 M2…..

Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tin Chúa
M2 M2 L2 S2 F2, M2 R2, R2 S2 F2 M2,
Tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.
R2 D2, D2 F2 M2 R2, D2 SI R2 SI S L…..

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply