Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Lục dã tiên tung

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Lục dã tiên tung

Cảm âm Lục dã tiên tung

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Lục dã tiên tung

Lời cảm âm nên dùng tone trầm nhất sẽ
hay ví dụ sáo trúc fa trâm và tiêu

L2 S2 L2 R2 F2 S2.
L2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 S2 F2 R2.
D2 L S F S, L D2 S F S, L D2 L.
L2 S2 L2 R2 F2 S2.
L2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 S2 F2 R2.
D2 L S F S, L D2 S F S, L D2 R2.

R2 D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2 D2 L D2 XIB D2.
D2 R2 F2 R2 F2 S2 L2 F2-R2.
D2 L S F S F S L D2 L S F S.
L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2.

R2
R2 D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2 D2 L D2 XIB D2.
D2 R2 F2 R2 F2 S2 L2 F2-R2.
D2 L S F S F S L D2 L S F S.
L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2.

R2 D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2 D2 L D2 XIB D2.
D2 R2 F2 R2 F2 S2 L2 F2-R2.
D2 L S F S F S L D2 L S F S.
L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2.

L2 S2 L2 R2 F2 S2.
L2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 S2 F2 R2.
D2 L S F S, L D2 S F S, L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2..

beat kèm cảm âm
dùng sáo trúc fa trầm F4 hoặc
tiêu bát khổng đô C4
kg thì trật beat cảm âm

nghệ sĩ biễu điễn

Nguồn: Sáo Trúc VN

Gửi phản hồi