Hoc Sao Pixcel

Cảm âm LÝ THƯƠNG NHAU (Dân ca Quảng Nam)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm LÝ THƯƠNG NHAU (Dân ca Quảng Nam)

Cảm âm LÝ THƯƠNG NHAU (Dân ca Quảng Nam)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

LÝ THƯƠNG NHAU
(Dân ca Quảng Nam)

M2-R2 M2-R2 D2 R2 M2-R2 D2 R2 D2
Thương nhau trường đoạn í a đoạn trường​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply