Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Lý tòng quân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Lý tòng quân

Cảm âm Lý tòng quân

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Lý tòng quân
trích lê thanh nhàn
Tôi nghèo, tôi nghèo xác sơ
Sol Fa Re Sol Fa Re Sol Fa
Tấm thân tôi vốn mang tên lái đò
La Do La La Do La Sol Fa Re
Thì đâu ham gì, mơ gì cao sang
Sol5 Fa Sol6 Re Do La# Re Do La# Do Re
Người hỡi chớ nên trách chi thân phận
Sol Fa Sol6 Sol6 Re Fa Sol6 Re Do La
Thôi hãy về về đi, xin quên tình nay đã phai
La Sol Re Re Fa Sol La Sol Re Sol Do7 Re7 Sol

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply