Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Màu Hoa Đỏ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Màu Hoa Đỏ

Cảm âm Màu Hoa Đỏ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Màu Hoa Đỏ
Màu Hoa Đỏ – Trọng Tấn
Sáng tác: Thuận Yến
Note by Thaptoan87 (04.2014)

Có người lính, Từ mùa thu ấy, ra đi từ mái tranh nghèo..
s,l-f-s,l, -f-s-s,l, -s-s-r-r,f-m-r..
Có người lính, Mùa xuân ấy, ra đi từ đó không về..
s,l-f-s,l, -f-s-s,l, -s-s-r-r,f-m-r..
Dòng tên anh khắc vào đá núi.
d2-r2-r2-f2-d2,l-d2-r2
Mây ngàn hoá bóng cây tre..
s-f-l-d2-l-l..
Chiều biên cương trắng trời sương núi.
d2-r2-r2-f2-d2,l-d2-r2
Mẹ già mỏi mắt nhìn theo..
f-f-l-d2-s-l..
*
Việt Nam ơi! Việt Nam!
r2-l2-l2! f2-s2,l2…!
Núi cao như tình mẹ
l2-f2-r2-l-l,
Bốn mùa tóc bạc nỗi thương con.
f2-d2-r2-l-d2,f2-r2-r2…
Việt Nam ơi! Việt Nam!
r2-l2-l2! f2-s2,l2…!
Ngọn núi nơi anh ngã xuống,
r2-f2-r2-r2-d2,r2-f2,
Rực cháy lên..!
r2-l2-s2…!

Màu hoa đỏ phía rừng xa
d2-r2-l-f2-r2-m2,
Rực cháy lên..!
r2-l2-s2…!
Màu hoa đỏ trước hoàng hôn….
d2-r2-l-f2-r2-m2…..

End!

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply