Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Mấy nhịp cầy tre

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Mấy nhịp cầy tre

Cảm âm Mấy nhịp cầy tre

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Mấy nhịp cầy tre
la mi2, mi2 mi2 mi2 sol2 la2 la re2 mi2
mi re2, re2 re2 re2 mi2 mi la re2
mi re2, si la sol la-sol mi la-sol mi
mi la re2 re2 mi2 re2-do2 la

la mi2, mi2 mi2 mi2 sol2 la2 la re2 mi2
mi re2, re2 re2 re2 mi2 mi la re2
mi re2, si la sol la-sol mi la-sol mi
mi la re2 re2 mi2 re2-do2 la

mi2 mi2 sol2 la re2 mi2
re2-do2 la mi la re2 mi2
re2 re2 do2 re2 mi2 do2 la
sol la do2 do2 sol la
mi mi2, re2 mi2 mi2
mi re2, do2 la sol la
la sol2 la mi2
re2 re2, la re2 re2
la mi2 re2 do2 re2, la sol la la sol la
re2 do2 la, re2 do2 la
mi2, re2 mi2, re2 mi2
do2 la mi2 re2
————–

trích huyhieu
Làng tôi, nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre- Rề son,rê rê rê fá sòn (sòn đô) rê
Làng bên, băng qua kinh nối tình miền quê – rề (sòn đô),đô đô đô rế rề( sòn đô)
Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè ,/ Lặng mà nghe ai hát đêm về.
rề (son la),lá son fà,son (fa rề) son (fa rề ) / rề sòn đô, siB( đô rế), đô (sib sòn ).
[ Hỏi rằng, ai nâng niu mấy nhịp cầu tre
Lặng nghe, ai ca trong nắng chiều vàng hoe
Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu vè
Để lòng ai quên hết não nề. ] lặp lại 2 lần

dk: Ai đem bắt nhịp cầu tre- Fa son) son, lá rề fa (son lá)
Cho chàng là chàng làng bên ấy – son fà rề đồ rề fa (son lá)
Thương em là em ở bên này – son son fà son fa sòn (fà rề )
ờ ơ ớ ớ ờ hơ… đồ rề fa són đồ rề
Cầu tre, tắc tịch tình tang sòn (đô rê) , fá sòn đồ rê
Cầu tre tắc tặt tình tình rề sòn đô, sib sòn fà sòn
Rằng nhớ ở đây sòn fá sòn rê
Thương nhau mà thương nhau fa fa rề fa fa
Cởi áo-rề lá đố cho nhau– son (fa son),về nhà rê (đồ rê) , mẹ hỏi , rê2 rề1
Qua cầu, qua cầu đô sib sòn, son fa rề
Thưa, rằng thưa, rằng thưa rê đô rê , đô rê
Qua cầu gió bay… fa rê , la son la đô son ……..

[ Nhờ ai, em tôi qua lấy chồng làng bên
Nhờ ai, ai đem ngô lúa về ngoài hiên
Cầu ơi ai đem tình gieo trải khắp miền
Lòng cầu như đôi cánh chim hiền

Chiều nay trăng sông xanh nhớ nhiệp cầu duyên
Cầu ơi, ai đâu quên những chiều thần tiên
Beat sáo trúc
http://adf.ly/1eFOvY

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply