Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Mẹ yêu con

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Mẹ yêu con

Cảm âm Mẹ yêu con

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Mẹ yêu con

À á ru hời ơ hời ru
Fa la (sol fa) đô, fa ( rê đô) fa
Mẹ thương con có hay chăng
Fa đô2 (do2 re2) (do2 fa2) re2 do2
thương từ khi thai nghén trong lòng
Do2 sib do2 do2 (do2 re2) đô2 (la sol)
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Do2 do2 do2 fa (sol fa) do
Chín tháng so chín năm gian khó tính khôn cùng.
Do2 do2 sib do2 sib, la do2 do2 (la sol) fa
À á ru hời ơ hời ru.
Fa la (sol fa) đô fa ( rê đô) fa
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Fa2 fa2 fa2 do2 re2 fa2 do2 re2 do2
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
Fa2 fa2 fa2 do2 re2 fa2 sol2 (fa2 re2 do2 re2) do2
Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
Re2 re2 re2 mi2 re2, do2 do2 fa2 do2 do2 sol2
Giữa (ư) mùa xuân
(Fa2 sol2) la2 (sol2 fa2 do2) re2.
Mừng con sẽ góp phần Tương lai con đẹp lắm
Sol do2 re2 do2 (la sol),La la la (sol la) do2,
Mẹ ngắm con cười – A á ru hời ơ hời ru
Fa la (sol fa) do ,Fa la (sol fa) do , fa (re do) fa
A á ru hời ơ hời ru
Fa2 la2 (sol2 fa2) do2 , fa2 (re2 do2) fa2

beat dùng sáo trúc tone rê D5


beat toen đô
http://adf.ly/1QqNVK

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply