Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Mẹ yêu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Mẹ yêu

Cảm âm Mẹ yêu

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Mẹ yêu
Mẹ Yêu – Phương Uyên
sử dụng sáo đô thổi tone bài fa

Mi Mi Mi Mi Mi Rê Mi Đô
Đô La La La La La Sol La
Mi Mi Mi Mi Mi Rê Đô Fa Mi Rê
Đô Đô La La La La Si Đố
La Sol Sol Sol Sol Sol Sol La Đô
Đô Mi Rê Rê Đô Mi Rê Rê La Sol
Mi Mi Mi Mi Mi Rê Mi Đô
Đô La La La La La Sol La
Mi Mi Mi Mi Mi Rê Đô Fa Mi Rê
Đô Đô La La La La Si Đố
La Sol Sol Sol Sol Sol Mí Rế Mí Đố
Đố Mí Rế Mí Mí Đố Đố
Đố Mí Rế Mí Đố La La Đố Mí

Rế Mí Đố Đố Đố Mí Đố Si Si Đố
Rế Mí Đố Đố Đố Mí Đố Si Si Đố
Sol La Rế Mí Mí Mí La Mí
Sol La Rế Mí Mí Đố Mí La Mí
Rế Mí Đố Đố Đố Mí Đố Si Si Đố
Rế Mí Đố Đố Đố Mí Đố Si Si Đố
Sol La Rế Mí Mí Mí Mí La Mí
Đố Si Đố

beat dùng sáo trúc la trầm A4

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply