Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Mình Yêu Nhau Bao Lâu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Mình Yêu Nhau Bao Lâu

Cảm âm Mình Yêu Nhau Bao Lâu

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Mình Yêu Nhau Bao Lâu
Note: Ngấn Lệ Sầu

L X D’ X L X.
M S L D’ L S.
R M F S L F M S-L.
D’ X F# S# L X.

L X D’ X L X.
M S L X D’ R’ M’.
M’ F’ L, R’ R’ S, R’ D’ X X L.
M’ F’ L, R’ R’ S, X D’ R’ M’ F’ M’.

D’# R’ M’ F’ F’ F’ S’-L’ S’.
L S’ F’ M’ R’ M’ M’ M’ R’ D’.
L L X D’ L R’-M’ R’ R’.
L R’-M’ R’ R’, D’ R’ M’ R’ D’ R’ M’.

D’ R’ M’ F’ F’ F’ S’-L’ S’.
L S’ F’ M’ R’ M’ M’ M’ R’ D’.
L L X D’ L R’-M’ R’ R’,
L R’-M’ R’ R’ D’ X L.

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply