Hoc Sao Pixcel

Cảm âm một bước yêu vạn dặm đau – Mr siro

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm một bước yêu vạn dặm đau – Mr siro

Cảm âm một bước yêu vạn dặm đau – Mr siro

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm một bước yêu vạn dặm đau – Mr siro

Re La La Sol La, Fa Mi Do2 Do2

Sol La Fa La La Sol La, Sol La Do2 Mi La La

Fa Sol La Sol La Fa La Sib Do2 Sib Do2 Re2 Do2,

Do2 Mi2 Fa2, La La La La Mi2

Do2 Re2 Do2 Do2 Fa Fa Re2 Re2 Do2 Do2

La Sib La La Re Fa Sib Do2 la Sol

Re Re Fa La RE2, La Sol Do2 Do2

Re Re Fa La Sib Mi Fa La La

Fa Sol La Re2 Fa2 Do2 La Mi2 Mi2,

Mi2 Fa2 Mi2 Re2, re2 re 2 La Do2

ĐK :

La RE2 Mi2 Fa2 Sib Re2 La2 Sol2 Mi2 Fa2 Sol2 Sol2 La Do2 Sol2 Fa2 /

Do2 Fa2 Re2 Do2 Fa2 Re2, Re2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol2,

Mi2 Fa2 Sol2 La2 Sib Re2 La2 Sol, Mi2 Fa Sol2 Sol2 La Do2 SOL2 Fa2

la2, Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2, La2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2

Lời 2:

Fa Sol La Sol La Fa La Sib Do2 Sib Do2 Re2 Do2

Do2 Mi2 Fa2, la La La Mi2,

Do2 Re2 Do2 Do2 Fa Fa Re2 Re2 Do2 Do2

Sol La Sib La Sib, Đo2 Re2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol2

Lên lại ĐK

Câu kết : lên nửa cung

La RE2 Mi2 Fa2 Sib Re2 La2 Sol2 Mi2 Fa2 Sol2 Sol2 La Do2 Sol2 Fa2 /

Do2 Fa2 Re2 Do2 Fa2 Re2, Fa2 Sol2 La2 Fa2 Sol2

Mi2 Fa2 Sol2 La2 Sib Re2 La2 Sol, Mi2 Fa Sol2 Sol2 La Do2 SOL2 Fa2

Sib Do2 Re2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 Fa2 Sol2

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply