Hoc Sao Pixcel

cảm âm một thứ hy sinh( lương sơn bá, trúc anh đài new)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm một thứ hy sinh( lương sơn bá, trúc anh đài new)

cảm âm một thứ hy sinh( lương sơn bá, trúc anh đài new)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
MỘT THỨ HY SINH

rề mi fa lá sol fa mi-rê đồ rề rế đô là
rề mi fa lá sol fa mi-rê đồ rề mi fa’ mi rê đồ rê
sol sol lá sol rề fa
sol sol lá lá rề sol’ fa
rề fa lá sol` sol` la đố rế đô là
là fa’ mi rê mi’ rê đô là
là fa’ mi rê đố fa` sol lá
rề đô-rế lá sol sol lá sol fa rề sol la đố sol là
là fa’ mi rê mi’ rê đô là
là fa’ mi rê đố fa` sol lá
rề rế đô sol sol lá sol fa rề
sol la đố đố la là fa’ mi rê
rề mi fa lá sol fa mi-rê đồ rề rế đô là
rề mi fa lá sol fa mi-rê đồ rề mi fa’ mi rê đồ rê
sol sol lá lá rề fa
rề fa lá sol` sol` la đô rế đô là…

MỘT THỨ HY SINH
Đô đô đô re fa sol la
Sol fa sol la sol re do
La Đô2 đô2 đô2 rê2 đô2 la
Sol fa sol sol sol fa sol la re sol

Đô đô đô re fa sol la
La Đ2 R2 R2 D2 R2 Fa2 la
R2 R2 R2 D2 la sol la sol fa
Rê đồ rê fa sol la sol fa

Fa sol la sol la Đ2 sol
Fa sol la la sol la R2 Đ2
La Đ2 R2 Đ2 R2 Fa2
R2 Đ2 R2 Fa2 R2 La Đ2
(Đk)
Đô re fa R2 Đ2 la Đ2
La sol fa Fa2 R2 Đ2 R2
R2 R2 R2 Đ2 R2 Fa2 la sol la
Sol fa sol la sol re sol

Đô re fa R2 Đ2 la Đ2
La sol fa Fa2 R2 Đ2 R2
R2 R2 R2 Đ2 R2 Fa2 la sol la
Sol fa sol la sol re fa……

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply