Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Mưa chiều Miền Trung

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Mưa chiều Miền Trung

Cảm âm Mưa chiều Miền Trung

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Mưa chiều Miền Trung
trích duyk
Mình quy định như sau: Viết hoa là thang âm cao, viết thường là thang âm thấp, nút trong ngoặc là nút kĩ thuật luyến qua

Đoạn dạo sáo:
RÊ…-MI-RÊ…-MÍ-si-(la)-sol-la
MI-la-la-MI-SOL-LA-(MI_RE~…)
la-RÊ-si-(si-la)-sol
mi-sol-la-si-la-sol-mi
RÊ-SOL-MI-(MI~RÊ)-la-RÊ-si-la-sol-la-sol…

Đoạn nhạc hát:
(sol~la)-RÊ-(MI~RÊ)-si-(son~la)-RÊ
RÊ-(RÊ~MI)-SOL-LA-SOL-RE-MI~SOL
SOL-LA-LA-SOL-MI-(RÊ~ĐÔ)…
la-RÊ-(RÊ~MI)-si-sol-la

Đoạn 2:
3 câu đầu y hệt
câu cuối: la-RÊ-RÊ-la-RÊ-sol

Cao trào:
SOL-SOL-(LA~SI)-LA-SOL (Chú ý lên nút SI ở thang cao – khó)
RE-MI-MI-sol-la-(RÊ)~MI
ĐÔ-ĐÔ-(RÊ)-MÍ-(RÊ)-ĐỒ
(chú ý đoạn này luyến qua 2 nút RÊ rất qtrọng)
RÊ-sol-(sol)~la-(MI)~SOL-(MI)~RÊ

Cao trào tiếp (Từ lòng em nhớ ai….)
RÊ-SOL-LA-SI-LA (chú ý lên nốt SI – khó)
LA-SOL-LA-MI-SOL-LA
SOL#-SOL#-(SOL#)~LA-(MI)-RÊ
(chú ý SOL# là bịt 1 nửa nút SOL – câu này khó)
la-RÊ-la-RÊ-(SOL#)~SOL

…………… cứ thế nhé

hjx, lần đầu post @@ mệt quá

Đánh giá: Bài này rất hay nhưng có 1 số đoạn hơi khó, thổi ở thang âm cao như mình cảm âm ở trên sẽ vi vu và hay đúng chất sáo

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply