Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Mùa Đông Năm Ấy – Lm.JB.Nguyễn Sang

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm  Mùa Đông Năm Ấy – Lm.JB.Nguyễn Sang

Cảm âm Mùa Đông Năm Ấy – Lm.JB.Nguyễn Sang

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
MÙA ĐÔNG NĂM ẤY.
trích bạn Anthony Đào Duy

Mùa đông năm ấy, sao sáng soi cuối trời.
Mi1 la1 do2 re2-mi2, re2 mi2 do2 si1-do2 la1.
Mùa đông năm ấy, con Chúa sinh xuống đời.
La1 do2 mi2 sol2-la2, la2 do3 sol2 la2-sol2 mi2.
Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát.
Re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2 la1 do2-re2 mi2.
Tôn thờ Ngôi Hai, giáng sinh trần ai.
Re2 do2 re2 re2, mi2 do2-si1 mi1 la1.
ĐK:
Con hợp với, thiên thần hòa vang câu hát.
Do2 la1 do2 re2-mi2, do2 la1 mi1 la1 do2-re2 mi2.
Con hợp với, thiên thần hòa vang câu hát.
Mi2 re2-mi2 sol2-la2, sol2 mi2 re2 mi2 sol2 la2.
Mừng sinh nhật Chúa vinh quang.
Sol2 la2 sol2 do3 si2 la2.
Mừng sinh nhật đấng yêu thương.
La1 do2 la1 mi2-sol2 mi2 mi2.
Sinh nhật, từ ái sáng như công bình.
Re2-mi2-re2 do2, si1 re2 mi2 do2 si1 la1.

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply