Hoc Sao Pixcel

cảm âm Mùa Hoa Về Rồi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm Mùa Hoa Về Rồi

cảm âm Mùa Hoa Về Rồi

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
cảm âm Mùa Hoa Về Rồi
rê fa rê rê ,la la la sol la fa rê
rê fa rê rê rế rế rế đố rế đố la
sol fa fa la la sib la
sol mi mi sol sol la sol
fa rê rê mi sib la-la ,sol fa mi rê
Đk
fá fá mí đố rế ….fá fá mí đố rế
fá fá mí đố rế …..fá fá mí đố rế

trích Sáo trúc Thánh Ca Công Giáo​

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply