Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Mùa Xuân Mới

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Mùa Xuân Mới

Cảm âm Mùa Xuân Mới

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Mùa Xuân Mới
trích JB Quang Sáng

DR X L MR X MX L Si XL Đố M’ M’
M’ M’ M’F’ R’ R’ R’ R’ R’ R’M’ D’ Đ’
Si R’ Đ’ L X ĐR L X L Si Đ’
L Đ’ LX XX L X R X MR ĐĐ ĐR
X X MX L X LĐ’ X XL Đ’ Đ’ LĐ’
R’ R’ M’R’Đ’ Đ’

Những nốt viết liền nhau là láy

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply