Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Mừng tuổi mẹ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Mừng tuổi mẹ

Cảm âm Mừng tuổi mẹ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm bài Mừng tuổi mẹ
beat dùng sáo trúc tone đô C5

by di linh
Mỗi mùa xuân sang me toj gja them 1 tuỏi
La re fa sol fa sol fa re do re
Mỗi mùa xuân sang ngày tôj xa me kag gần
Fa do re re mj sol la sol mj re-mi
Rồi mua xuân ấy, tóc trắng me bay
La do2 re2 mj2, mj2 fa2 mj2 re2 mj2
Như gjo như may pay qua doj kon
Re2 mj2 re2 rđ2 do2-re2 re2 la do2
Như gjo như mây pay qua tran gjan
Sj do2 sj sj la-sj sj la-sj
Ôi me kua tôj
La fa mj la
Me gja như chuốj chjn kây
La-mi- la mj2 fa2 mj2 do2 re2
Gjo lay me rug kon phaj mo côj
Fa2 mj2 la do2, sj mj mj la sj
Gjo lay me rug kon phaj mo coj
Do2 sj mj sol, snl do mj la
Mo koj ,toj lam aj oj,doj kom lo buok, pjt ng nao lo,doj kom lo buok pjt ng nao lo
La mi re2, la mj2 re2 do2 re2, mj2 re2 mj2 fa2, mj2 mj mj la sj, re2 sj re2 mj2, mj2 mj re do la
———–

cảm âm này thường dùng cho sáo cao, da diết, dạt dào.
Re2 Sol La# Do2 La# Do2 La# Sol Fa Sol
La# Fa Sol Sol La Do2 Re2 Do2 La Sol-La
Re2 Fa2 Sol2 La2, La2 La#2 La2 Sol2 La2
Sol2 La2 Sol2 Fa2 Fa2-Sol2 Sol2 Re2 Fa2
Mi2 Fa2 Mi2 Mi2 Re2-Mi2 Mi2 Re2-Mi2
Re2 La# La Re2
Re2-La- Re2 La2 La#2 La2 Fa2 Sol2
La#2 La2 Re2 Fa2, Mi2 La La Re2 Mi2
Fa2 Mi2 La Do2, Do2 Fa La Re2
Re2 La Sol2, Re2 La2 Sol2 Fa2 Sol2, La2 Sol2 La2 La#2, La2 La La Re2 Mi2, Sol2 Mi2 Sol2 La2, La2 La Sol Fa Re2

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply