Hoc Sao Pixcel

Cảm âm MY HEART WILL GO ON

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm MY HEART WILL GO ON

Cảm âm MY HEART WILL GO ON

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

MY HEART WILL GO ON
Nhạc phim Titanic

F S L S F S D2 D2, Sib L F R
F S L Sib L S F S D2 D2 L D2 R2 D2 S

F F F M F F M F S L S
F F F M F F D
F F F M F F M F S L S
F F F M F F D

F S D D2 Sib L S L Si L S F M F M R D
F S D D2 Sib L S L Sib L S F M F F M F S L S F

F F F M F F M F S L S
F F F M F F D
F F F M F F M F S L S
F F F M F F D

F S D D2 Sib L S L Si L S F M F M R D
F S D D2 Sib L S L Sib L S F M F F M F S L S F

L Si M M2 R2 D#2 Si D#2 R2 D2 Si L S# L S F#
L Si M M2 R2 D#2 Si D#2 R2 D2 Si L S# L S# S# L Si D#2 Si L

Chú ý ký hiệu trong cảm âm:
Chữ hoa: note chính
Chữ thường: note hoa mỹ (có thể bỏ qua)
– luyến
— chạy ngón
() láy rền.
~ reo lưỡi

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply