Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Nam Nhi Tự Cường (OST Hoàng Phi Hồng)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Nam Nhi Tự Cường (OST Hoàng Phi Hồng)

Cảm âm Nam Nhi Tự Cường (OST Hoàng Phi Hồng)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
NAM NHI TỰ CƯỜNG

Rê pha rê pha rê đô rê
Rê pha rê pha đô rê son
La pha son đô la son la pha
Son la pha son rê
Pha son rê pha đô
Rê pha son pha rê đô
Rê pha đô
Rê rê pha rê đô rê
Pha son pha rê đô
Rê pha đô-rê son la
đô son la rê rê
pha rê đô rê rê pha rê đô rê
rê pha rê đô la la
rê pha rê đô la la
pha rê-son la rê la son
la đô rê mi rê-đô la la đô rê mi đô rê mi rê
mi rê đô la đô rê mi
rê đô la rê son la son pha son pha son đô-son

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply