Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Neo đậu bến quê.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Neo đậu bến quê.

Cảm âm Neo đậu bến quê.

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm: Neo đậu bến quê.
Sáng tác: An Thuyên.
Chuyển soạn cho sáo: Thầy Minh Dương.

cái kí hiệu ( re2 mi2 sol ) / này thổi nthn
nó chỉ là phân đoạn tương tự như bên dưới, ( nhưng nốt trong ngoặc ) tượng tư như 1 ca từ do ca từ đó phải ngân,lượn nhiều nốt nên mình lưu ý nó cho vào ngoặc

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply