Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Ngã Tư Đường

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Ngã Tư Đường

Cảm âm Ngã Tư Đường

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Ngã Tư Đường
Note: Ngấn Lệ Sầu.

F2 M2 R2 R2 L R2 M2.
R2 Ð2 R2 Ð2 Xib Ð2 Xib L.
F2 M2 F2 M2 R2 S2 S2.
S2 F2 S2 Ð2 M2 F2 R2.

F2 M2 R2 R2 L R2 M2.
R2 Ð2 R2 Ð2 Xib Ð2 Xib L.
F2 M2 R2 S2 S2 F2 S2.
M2 M2 R2 Ð2, D2 M2 R2 M2 Ð2 R2.

L2 S2 F2 R3 D3 D3 S2.
Xib2 L Xib2 F2 S2 S2 L2.
F2 M2 R2 S2 S2 F2 M2.
M2 R2 Ð2 R2 M2 R2 Ð2 R2.

L2 S2 F2 Ð3 Ð3 R3 S2.
Xib2 L2 Xib2 F2 F2 S2 L2.
F2 M2 R2 R2 S2 F2 M2.
M2 R2 M2 M2 L M2 R2.

Luyến láy các bạn tự thêm nhé, mình chỉ viết những nốt chính ra thôi cho đỡ rối.
D R M F S L X: Quãng 1.
D2 R2 M2 F2,…: Quãng 2.
D3 R3 M3 F3,…: Quãng 3.

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply