Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Ngọc Hà.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Ngọc Hà.

Cảm âm Ngọc Hà.

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm ngọc hà
Note: Ngấn Lệ Sầu.
R’ F’ D’ R’ Xib R F S.
S F S R D’-R’ F’ D’ R’.
R’-F’ F’ S’ D’ F’ S’.
R’ R’ F’ S Xib D’.
D’ D’ Xib D’ R’-F’ R’.
R’ F’ D’ R’ Xib R Xib S.
S F S R D’-R’ F’ D’ R’.
R’-F’ F’ S’ D’ F’ S’.
R’ R’ F’ S Xib D’.
Xib D’ R’ F’ Xib’ S’.
S’ S’ Xib’ S’, F’ D’ R’ F’ D’ R’.
Xib S Xib D’ R’-F’ R’.
R’-F’ F’ S’ R’.
D’ D’ R’ S.
F R D’ R’ F’ R’.
Xib S S Xib, D’ Xib D’ R’ R’
Xib R’ F’ Xib’ S’.
R’ F’ D’ R’ Xib R F S.
S F S R D’-R’ F’ D’ R’.
R’-F’ F’ S’ D’ F’ S’.
R’ R’ F’ S Xib D’.
Xib D’ R’ F’ Xib’ S’.
—————————————————
S’ S’ Xib’ S’, F’ D’ R’ F’ D’ R’.
Xib S Xib D’ R’-F’ R’.
R’-F’ F’ S’ R’.
D’ D’ R’ S.
F R D’ R’ F’ R’.
Xib S S Xib, D’ Xib D’ R’ R’
Xib R’ F’ Xib’ S’.
R’ F’ D’ R’ Xib R F S.
S F S R D’-R’ F’ D’ R’.
R’-F’ F’ S’ D’ F’ S’.
R’ R’ F’ S Xib D’.
Xib D’ R’ F’ Xib’ S’.
R’-F’ F’ S’ D’ F’ S’.
R’ R’ F’ S Xib D’.
Xib D’ R’ F’ Xib’ S’.

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply