Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Ngồi bên em

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Ngồi bên em

Cảm âm Ngồi bên em

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Ngồi bên em
La si đô rế mí rế đố si. La si đố rế mí són lá són
Mí rế đố đố sí la. Si đố si đố đố rế mí
La si đô rê mi rê đô si. La si đô rê mí son la son
Mi re đô đô si la, si đo si son son si la

Đô re mi son son mi re mi si son
Mi son la la son la son mi son
Mi rê đô đô là đô son mi rê đô
Mi mi đồ rê mi rê
Đô re mi son son mi re mi si son
Mi son la la son la son mi son
Mi rê đô la đô son mi rê đô
mi rê mi rê đô rê mi rê đô

trích damsan.net​

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply