Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Ngủ ngon nhé

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Ngủ ngon nhé

Cảm âm Ngủ ngon nhé

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm: Ngủ ngon nhé

Mi la xi đố xi la, đố xi, mì mì
Đồ fa sol la sol fa, lá sol, đồ mi
Fa mi mi rê mi lá, rê đồ đồ xi la
Xi đố rế đố xi, la xi, fa xi

Mi la xi đố xi la, xi đố xi, sol mi
Đồ fa sol la sol fa, lá sol, đồ mi
Fa mi mi rê mi lá, xi, đố la
Fa sol la, fa, la fá mí

Xi la mí đố, xi la sol lá fa, đồ fa
La xi la fá, fá rế đố rế, fa sol la xi
Đố rế mí mí mí, mí fá la, mí sol xi la
Xi đố fa, la , rế đồ rê mí xi-đố-xi

La xi la mí đố, xi la sol la fa, đồ fa
La xi la fá, fá rế đố rế, fa sol la xi
Đố rế mí mí mí, mí fá la, mí sol xi la
Xi đố đố, fa, rế đố xi-la-xi đồ-rê-đồ

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply