Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Người Tình Mùa Đông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Người Tình Mùa Đông

Cảm âm Người Tình Mùa Đông

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm beat Người Tình Mùa Đông
beat video cảm âm
dùng sáo trúc tone đô c5

By Phiêu Diêu Tự Tại.

S L D’ D’ D’ R’ M’.
M’ S’ L’ L’ D” L’ S’ M’.
M’ R’ R’ D’ L S L.
S D’ D’ D’ D’ R’.

S L D’ D’ D’ R’ M’.
M’ S’ L’ L’ D” L’ S’ M’.
M’ R’ R’ D’ L S L.
D’ X L S L.

D’ R’ M’ S’ M’ R’ D’ R’ M’, S’ M’ R’ D’ R’ M’, X’ X’ L’ S’ L.
L’ X’-L’-S’ L’ S’ L’ S’ M’ R’ M’, M’-S’ M’ R’ R’, R’ D’ D’ R’ M’.
D’ R’ M’ S’ M’ R’ D’ R’ M’, S’ M’ R’ D’ R’ M’, X’ X’ L’ S’ L.
L’ X’-L’-S’ L’, L’ X’ D” D” L’ M’ S’.

S L D’ D’ D’ R’ M’.
M’ S’ L’ L’ D” L’ S’ M’.
M’ R’ R’ D’ L S L.
D’ X L S L.
———————————————————————-
R’ R’ D’ L S L D’ L.
S L S M R M.
R’ R’ D’ L S L D’ L.
S L X D’ R’ M’ F’ S’.
D’ R’ M’ S’.
D’ R’ M’ F’.
D’ R’ M’ S’.
D’ R’ M’ F’.
———————————————————————–
S L D’ D’ D’ R’ M’.
M’ S’ L’ L’ D” L’ S’ M’.
M’ R’ R’ D’ L S L.
S D’ D’ D’ D’ R’.

S L D’ D’ D’ R’ M’.
M’ S’ L’ L’ D” L’ S’ M’.
M’ R’ R’ D’ L S L.
D’ X L S L.

D’ R’ M’ S’ M’ R’ D’ R’ M’, S’ M’ R’ D’ R’ M’, X’ X’ L’ S’ L.
L’ X’-L’-S’ L’ S’ L’ S’ M’ R’ M’, M’-S’ M’ R’ R’, R’ D’ D’ R’ M’.
D’ R’ M’ S’ M’ R’ D’ R’ M’, S’ M’ R’ D’ R’ M’, X’ X’ L’ S’ L.
L’ X’-L’-S’ L’, L’ X’ D” D” L’ M’ S’.

S L D’ D’ D’ R’ M’.
M’ S’ L’ L’ D” L’ S’ M’.
M’ R’ R’ D’ L S L.
D’ X L S L.

D’ R’ M’ S’ M’ R’ D’ R’ M’, S’ M’ R’ D’ R’ M’, X’ X’ L’ S’ L.
L’ X’-L’-S’ L’ S’ L’ S’ M’ R’ M’, M’-S’ M’ R’ R’, R’ D’ D’ R’ M’.
D’ R’ M’ S’ M’ R’ D’ R’ M’, S’ M’ R’ D’ R’ M’, X’ X’ L’ S’ L.
L’ X’-L’-S’ L’, L’ X’ D” D” L’ M’ S’.

S L D’ D’ D’ R’ M’.
M’ S’ L’ L’ D” L’ S’ M’.
M’ R’ R’ D’ L S L.
D’ X L S L.

R’ R’ D’ L S L.
D’ X L S L.
R’ R’ D’ L S L.
D’ X L S L…

sheet chuẩn https://www.saotrucvn.com/threads/sheet-nguoi-tinh-mua-dong.939/

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply